Committees

Last updated date : 2020/08/25

The 15th Working Group of Taiwan Epilepsy Medical Association

 

Including "International Affairs Committee", "Epidemiology Committee", "Academic Conference Group", "Surgery Regulation Group", "Public Affairs Group", "Epilepsy Guidelines Group", "Research Review Group", "Epilepsy Education Group" , "Epilepsy Driving Public Affairs Group", "CBD Anti-Epilepsy Drug Therapy Group".

List of the 15th Working Group

The term of office is from 2019 to 2021.

 • Epilepsy Guidance Group

  Advisor

  Su, Ming-Shung / Yiu, Chun-Hing / Jou, Shuo-Bin

  Convener

  Chen, Ta-Cheng / Huang, Chin-Wei / Chou, I-Ching

  Member

  Chen, Lu-An / Fan, Ying-Chi

 • Epilepsy education team english

  Advisor

  Tsai, Jing-Jane / Chang, Kai-Ping

  Convener

  Kwan, Shang-Yeong / Liou, Horng-Huei / Chang, Ming-Yuh

  Member

  Tung, Hsin / Lee, Cheng Chia / Chou, Chien-Chen

 • Academic Conference Group

  Advisor

  Chi, Ching-Shiang / Yen, Der-Jen / Chuang, Yao-Chung

  Convener

  Chen,Qian / Huang, Chin-Wei / Li,Wang-Zuo

  Member

  Cheng, Mei-Yun / Chen, Hsin-Hung

 • Research Review Team

  Advisor

  Wu, Tony

  Convener

  Lim, Siew-Na / Kuo, Chung-Chin / Lin, Kuang-Lin

  Member

  Tseng,Wei-En / Hsu, Yi-Ting

 • Public Affairs Team

  Advisor

  Hung, Kun-Long / Kwan, Shang-Yeong

  Convener

  Tseng, Yuan-Fu / Hsu, Chung-Yao / Wang, Huei-Shyong

  Member

  Hsieh, Hsiang-Yao / Hung, Pi-Lien / Chuang, Wen-Li

 • Surgery Control Team

  Advisor

  Shih, Yang-Hsin / Wong, Tai-Tong

  Convener

  Wu, Tony / Yu, Hsiang-Yu / Hsin, Yue-Loong

  Member

  Chen, Hsin-Hung / Lin , Chun-Fu / Shih, Fu-Yuan

 • Epidemiological group

  Advisor

  Lai, Chi-Wan

  Convener

  Yu, Hsiang-Yu / Tasi, Meng-Han / Chou, I-Ching

  Member

  Chiang, Kuo-Liang / Liu, Yo-Tsen / Lee, Hsiu-Fen

 • International Affairs Group

  Advisor

  Tsai, Jing-Jane / Chi, Ching-Shiang

  Convener

  Jou, Shuo-Bin / Chuang, Yao-Chung / Kwan, Shang-Yeong

  Member

  Huang, Yao-Hsien / Chou, Chien-Chen

 • Epilepsy Driving Public Affairs Group

  Advisor

   

  Convener

  Jou, Shuo-Bin

  Member

  Kwan, Shang-Yeong / Tseng, Yuan-Fu / Tasi, Meng-Han / Chang, Ming-Yuh(Appointed by the chairman of the board of directors at the fifth meeting of the 15th board of directors)

 • CBD antiepileptic drug treatment group

  Advisor

   

  Convener

  Chi, Ching-Shiang

  Member

  Chen,Qian / Lee, Hsiu-Fen / Hung, Pi-Lien